חומרי למידה בשפה - כיתה ב'

הצלחתי
dots dots dots dots logo stars
article stylised image article main image

חומרי למידה בשפה - כיתה ב'

תאריך פרסום 27/03/2023

בניין התפעל- אחרי עריכהבעלי חיים בים שטף קריאההאם התמונה מתאימה לסיפורהאנשההבחנה בפרטיםהמצאות של ילדיםהשלמת מילים מאותה משפחהוולט דיסניזהירות בדרכים - מה הייתם עושים אחרי עריכהחוברת כתיבת סיפורחוברת לתחילת שנה כיתה בחוברת מילוי הוראותחוברת מילות שאלהחוברת שורשים ומשפחות מיליםחוברת תחילת שנה כיתה בחורזים חרוזיםיחידת למידה חלליחידת למידה כתיבת סיפוריחידת למידה תיאור דמותכדורגל שטף קריאהכותבים נכון- אני בעתידמאפייני הסיפור-החבורהמה רואים בתמונהמחברים משפט כרטיס ניווטמחברים משפטיםמילות שאלה מרמזות לנו על התשובהמשימות ליום המשפחהסיומת ייםסיפורים לציוריםסיפורים מחפשים המשךסמניות לשעת ספרייהעץ שורשיםפנקס כתיבה בפעליםפתרון בעיותקוראים ולומדים על נשים מובילות מנוקדקוראים מבינים וכותבים טקסטים קצריםקטע קריאה כדורגלקטע קריאה מנדלהשטף קריאה פרידה קאלותיאור דמותתרגול שאלות איתור מידע מי עשה מה עשהראש השנה- הידעתמרכז למידה כתיבת ברכותכרטיס_ניווט - ברכהאוהבים לא אוהבים- תרגול כתיבת משפטיםאני יכול אני לא יכול-כתיבהדו שיחדיוק ושטף קריאה- הפכיםהיכן נמצא- כיוונים וכתיבההתאימו את המילים למשפחת המילים המתאימההתאמת פועל לתמונהיחיד רביםכותבים סיפורים לציוריםכותבים סיפורים על חיות מצחיקותכתיבת סיפורים לאיוריםמִשְׂחַק זִכָּרוֹן - הפכיםמה אתם מעדיפיםמה רואים בתמונה- מילות תיאורמי אני- בעלי חייםמי אני- הבנת הוראותמילות תואר זכר נקבהמכתב הכרותמשחק זיכרון - מילים נרדפותמשחק זיכרון התאמת פועל לשורשמשחק מיליםנכון או לא נכוןפעלים 2תרגול דיוק ושטף קריאה- בעלי חייםתרגול דיוק ושטף קריאה- חרוזיםתרגול דיוק ושטף קריאה- ירקות