חומרי למידה בחשבון

הצלחתי
dots dots dots dots logo stars
article stylised image article main image

חומרי למידה בחשבון

תאריך פרסום 17/12/2023

חומרי הלמידה של "הצלחתי - למידה אחרת" – כל החומרים שאת צריכה כדי לקדם את התלמידים  ואת התלמידות שלך. 

ניתן להדפיס לתלמידים יחידים וגם לכיתה.

יחידות הוראה, אסטרטגיות למידה, הקניית יסודות הקריאה, תרגול דיוק ושטף קריאה, משימות לשיפור הבנת הנקרא והבנת הנשמע, שיפור אוצר מילים, כתיבה ועוד.