חומרי למידה בחשבון - כיתה ב'

הצלחתי
dots dots dots dots logo stars
article stylised image article main image

חומרי למידה בחשבון - כיתה ב'

תאריך פרסום 17/12/2023

לוח משחק- חיבור וחיסור עד 20לוח משחק כפלכפל- אוספים מפלצותחידות- מי אניכופלים ומחלקים בחיוך- תרגולמשחק מסלול- לוח הכפלמרתון שאלות מילוליותמרכז למידה- תרגילים על ישר המספריםסופרים כבשיםצובעים ופותריםתרגול חיבור וחיסור עד 20תרגילי נעלמים עד 100נעלמים עד 20פרמידה- השלמה ל20חיבור עד 100חיבור וחיסור עד 100פותרים בהנאה