חומרי למידה בחשבון - כיתות ג'-ד'

הצלחתי
dots dots dots dots logo stars
article stylised image article main image

חומרי למידה בחשבון - כיתות ג'-ד'

תאריך פרסום 17/12/2023

גדול קטן שווהמשימות ליום המאהאומדןהתאמת תרגיל לתוצאה עד 1000קונדטוריה של שאלות מילוליות שעוןקונדיטוריה של שאלות כיתות ג-דתרגילי נעלמים עד 1000התאמת תרגיל למספר עד 1000 קובץ 2מספר ראשוני מספר פריקתפזורת מספריםכופלים בכיף- כרטיסיות כפלנעלמים