חומרי למידה בשפה - יחידות הוראה

הצלחתי
dots dots dots dots logo stars
article stylised image article main image

חומרי למידה בשפה - יחידות הוראה

תאריך פרסום 27/03/2023

חוברת למועצת תלמידים שלייום ללא צחוק יום מבוזבזיחידת למידה הפועלאם אתה יכול לחלום על זהיוצרים בעקבות ספרים- אריה הספריהיחידת למידה כתיבת מכתביםכרטיסיות לעבודה עם טקסטכרטיסיות העצמה- נעים להכיר אנייחידת למידה שם התוארמשימות ליום המשפחהאתגר 10 ימי כתיבהמערך שיעור לשיר לעוףהכוחות החלומות שלי