חומרי למידה בשפה - כיתה א'

הצלחתי
dots dots dots dots logo stars
article stylised image article main image

חומרי למידה בשפה - כיתה א'

תאריך פרסום 27/03/2023

אנחנו קוראים מילים קמץ חיריק חלק אאנחנו קוראים - שורוקאני קורא מילים בסגול צירהאני קורא סגול צרהבינגו חולםבעלי חיים בים שטף קריאהגברת מבולבלת 2גברת מבולבלתגברת סופי- אותיות סופיותדיוק ושטף קריאה- קראו והקיפו את המילים שאתם מכיריםדיוק קריאהדף צביעה סוסון יםדף צביעה צב יםדף צביעה תמנוןדפי עבודה- אגדותדפי עבודה פיצה שפההגיוני לאהזמנותהפכיםהקניית סגולהקניית שורוק קובוץהקנית חולםהשלמת סדרות- תמונותהשלמת צלילים במילה- תמונההשם שלי - שלום כיתה אהתאמת משפט לתמונה- חיריקהתאמת מילה לתמונההתאמת צבע למילה לתמונה-חולםהתאמת צליל לתמונה - קמץהתאמת צליל לתמונה- חיריקהתאמת קלפים לתמונה - מילה תמונההתאמת קלפים לתמונה - מיליםזכר נקבה - ישב ישבהזכר נקבה - סגולזכר נקבה- סגול (חולם- חולמת)זכר נקבה- סגול (יושב יושבת)זכר נקבהחוברת מוכנות לכיתה א 2 מתאימה לשבוע הראשון של כיתה אחוברת מוכנות לכיתה א מתאימה לשבוע הראשון של כיתה אחוברת מחצית כיתה אחוברת תרגול צירה סגולחיבור צלילים למילה- חולם‏‏חלק א מודעות פונולוגית תגידויחיד רבים בעלי מקצועיחיד רבים חיריקיחיד רביםלוחות משחק כיתה א מספרים אותיות צליליםמבוך ארנבמודעות פונולוגית- מסמנים צליליםמודעות פונולוגית תגידומזהים מסמנים וצובעים אותיותמזהים מסמנים וצובעים מיליםמזהים מסמנים וצובעיםמזהים תבניותמילים בחולםמסובבים את הגלגל ומזהים אותיותמצגת פיצהמציירים מילים- חיריקמצירים מילים- קמץמשחק תמונות - מודעות פונולוגיתמשפט פרמידה דולפיןמשפטי פרמידה לפי ניקודסדר היום שליסדרו את המילים במשפט לפי התמונהסידור א-בסידור משפטים- חיריקסידור משפטים- תמונהסיימתי כיתה א!סימניות לתרגול מילים חולםסימניות לתרגול מילים צירה סגולסימניות לתרגול מילים קמץ חיריקסיפורי פרמידה לראשית קריאה -סיפורים קצרים ופרמידה חלק אעולם האגדות- הצלחתיעורכים רשימותפנקס תרגול כתיבה לכיתה אפרמידה כרישפרמידה סוסון יםפרמידה צב יםצובעים צליליםקופונים של מחמאות 1קופונים של מחמאותקוראים ומבצעיםקוראים ומצייריםקוראים כותבים ונהניםקוראים מבינים וכותבים טקסטים קצרים מזי ג'ורנו (1)קוראים עם חיות החווהקוראים עם חיות הספאריקטע מידע כרישקטע מידע סוסון יםקטע מידע סוסון יםקטע מידע צב יםקטע מידע תמנוןקטע קריאה דולפיןקמץ התאמת משפטיםקמץ התאמת מילה לתמונהקמץ מילים משפטיםקמץ קשת הרכבת מילים- הצלחתיראשית קריאה מפלצותשאלות למשפטיםשלום כיתה א צבעונישלום כיתה אשפה בתנועה כיתה אתמונה - גוזרים מסדרים אותיותתמונות ברצףתמונות- מיליםתרגול בועות דיבור מחשבהתרגול דיוק ושטף קריאה לפי ניקודתרגול חולםתרגול מוטורי כתיבה- עבודה בקבוצותתרגול צליל -רַתרגול צליל לָתרגול קלוז תמונהמשימה יומית- ראשית קריאהמשחק השוואהבחרו את מילת השאלה הנכונההקיפו את המילה המתאימההקיפו את המילה נכונה- חיותהתאמת אות פותחת לאיורהתאמת אות פותחת לתמונההתאמת משפט לתמונההתאמת צליל פותח לאיורחלוקה לצליליםכותבים מילים לפי תמונהכתיבת רשימותמי אני- מקצועותמי גר כאן- הבנת הוראותמשחק זיכרון התאמת תמונה לאות פותחתמשחק זיכרון חרוזיםמִשְׂחַק זִכָּרוֹן - התאמת מילה לתמונהמשפטי פרמידה- ראשית קריאהנכון לא נכון משפטיםסמנו את המשפטים הנכונים - ראשית קריאהצובעים אותיותצובעים ונהנים- דפי צביעה זיהוי אותיותשולפים קלף וצובעים אותיותתומכי זיכרון אות לתמונה ותרגול צביעהתמונות מספרות - איתור פרטים