חומרי למידה בחשבון - כיתות ה'-ו'

הצלחתי
dots dots dots dots logo stars
article stylised image article main image

חומרי למידה בחשבון - כיתות ה'-ו'

תאריך פרסום 17/12/2023

הרחבת שבריםהשוואת מספריםקונדוטוריה של שאלות מילוליותהקשר בין שברים לשעוןהשלמת שברים פתרת התקדמתשברים- משמעות השברהשוואה בין עשרוני לשבריםמספרים עשרוניים שאלות מילוליותמספרים עשרונים השלימו את הפעולה הנכונההשוואת מספרים עשרוניםקונדטוריה של שאלות מילוליות שבריםשאלה ביום- שבריםסימניה ביום - תרגיליםנעלמים