חומרי למידה בחשבון - כיתה א'

הצלחתי
dots dots dots dots logo stars
article stylised image article main image

חומרי למידה בחשבון - כיתה א'

תאריך פרסום 17/12/2023

התאמת כמות למספר 10התאמת תוצאות לתרגיל עם המחשותהשלמת מספריםהתאמת תרגילים - עד 10התאמת תרגילים עד 10כרזת שעוןכפל- התאמת תרגיל למספרכמה כסף יש לילוח משחק מספרים עד עשרלוח משחק- חיבור וחיסור עד 20כרטיסיות תרגול חיבור עד 20למי יש יותרמשלימים מספרים עד 30מרתון של שאלות מילוליות כיתות אמשלימים לעשרמשלימים מספרים עד 100נעלמים- הכבשה נעלמהפותרים ומסמניםתרגילי שרשרתנעלמים עד 10משלימים ל- 10 חלליתחיבור עד 10סמניה ביום- תרגילים כיתה אכמה כבשים במרעה התאמת כמות למספר עד 10צבעו בלונים שהתוצאה שלהם זוגיתצבעו בלונים שהתוצאה שלהם אי זוגיתצבעו בלונים שהתוצאה שלהם 10פרמידה השלמה ל- 10צובעים תרגילים חיבור וחיסור עד 10צבעו בלונים שהתוצאה שלהם 20תרגילי חיסור עד 10