חומרי למידה בשפה - כיתות ג'-ד'

הצלחתי
dots dots dots dots logo stars
article stylised image article main image

חומרי למידה בשפה - כיתות ג'-ד'

תאריך פרסום 27/03/2023

השכונה שליבא לפעמים להיות הילד הרע - מנוקדאוצר מיליםהלחמת מיליםהפעיל- עברכותבים סיפוריםכותבים מכתביםכרטיסיות לעבודה עם טקסטחורזים חרוזיםמה הרעיון המרכזי , שאלות והשוואהמילים דומות משמעות שונה חלק במילים דומות משמעות שונה חלק גמילים דומות משמעות שונה חלק דמה נושא הטקסטמילים דומות משמעות שונהממיינים מילים שם עצם, פעלים, שם תוארממרקרים שם עצם פעלים שם תוארמתחילים את השנה באהבהנעים להכיר אני!סיומת ייםשורשיםשטף קריאה מנדלהשטף קריאה קוקה קולהקוראים ולומדים על נשים מובילותשמות תוארשמות תואר 2ראש השנה- הידעתמרכז למידה כתיבת ברכותכרטיס ניווט - ברכהמילות שייכותחי צומח דומםשם המספרשם המספר- 2אוהבים לא אוהבים תרגול כתיבת משפטים